Obchodní podmínky posilovna Octagon Třebíč

  • Octagon Třebíč
  • Octagon Třebíč

Octagon Shop   Octagon   Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Speciální nabídky a cenové akce jsou omezeny do vyprodání zásob příslušného produktu a nebo časově. Konkrétní podmínky jsou uvedeny u příslušné nabídky.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Zrušení objednávky

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

zboží se již nevyrábí nebo nedodávázboží je dlouhodobě nedostupnécena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

V případě, že budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní vaší objednávky, můžete nás s tímto požadavkem kontaktovat. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněni emailovou zprávou, na adresu, která je zadána ve vaší objednávce či registraci.

Vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy

V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude vám zaplacená částka během následujících 3 pracovních dní převedena v plné výši zpět na účet, ze kterého byla poslána.

Dokumenty vztahující se k objednávce

Veškeré dokumenty a doklady vztahující se k vámi objednanému zboží Vám budou předány společně s dodaným zbožím při předání zboží doručovatelskou společnosti. V každé zásilce musí být přiložena faktura, kterou si uschovejte pro případ reklamace. Faktura slouží jako daňový doklad i záruční list. U vybraného zboží může být přiložen záruční list jako samostatný dokument od výrobce.

Odeslání objednávky

V případě, že Vaše objednávka obsahuje více položek s různou dobou dodání a zvolíte způsob přepravní službou připravíme pro Vás zásilku, ve chvíli, až budou všechny položky z objednávky k dispozici.

Dodací lhůty

Objednané zboží jsme schopni dodat za 1 - 10 dní od potvrzení Vaší objednávky. V případě vyprodání skladových zásob u objednaného zboží se pro Vás pokusíme najít adekvátní náhradu a předložíme reálný termín dodání.

Nákupní košík

0Počet položek:
0 KčCelkem: